Om oss

 

Om oss

 

Vi som brinner för att sätta Ytterby gruva på kartan representerar en bred palett av kompetenser, nödvändiga för att ro ett sådant komplex projekt i hamn. Vi besitter även ett stort internationellt kontaktnät inom gruvnäring och forskning relaterad till Ytterby.

 

 

 

Några av grundarna:

 

  • Magnus Ericsson, professor vid LTU och grundare av Raw Materials Group. Internationellt erkänd expert inom råvarubranschen.

 

  • Lena Gumaelius, TeknDr, forskare och lektor i Teknikvetenskapens lärande (KTH).

 

  • Michael Hermansson, Bergsingenjör (KTH), välkänd konsult och utbildare inom spräng- och borrningsteknik.

 

  • Sven Olof Kviman, Överstelöjtnant, välkänd entreprenör i Vaxholm där otaliga framgångsrika kulturprojekt initierats av honom.

 

  • Eric Thorslund, Fil.kand (GU), studier vid KTH och SU i maskin-, material- och miljöteknik. Mångårig medarbetare vid Vaxholms Fästnings museum.