Länkar


Här har vi samlat intressanta länkar relaterade till Ytterby Gruva.


En ambitiös sammanställning utförd på uppdrag av Fortifikationsverket.


Inventering initierad av Länstyrelsen inför gränsbestämningen av lämningen.


Kandidatuppsats om den eventuella kopplingen mellan berggrund och MS.