Målbild


”Ytterby gruva är en inspirerande mötesplats som ger nyfikna besökare en inblick i Svensk vetenskapshistoria”


Styrkan i vår vision ligger i att vi kan anpassa den till de resurser som vi för tillfället förfogar över. På så sätt har vi redan idag, utan att ens disponera gruvfastigheten, gjort den till ett intressant och tillgängligt besöksmål.

Vår ambition är dock att fram till 2025 ha nått fram till den målbild som här presenteras.


Målbild


År 2025 kan besökaren stilla sin nyfikenhet på många sätt. Förutom att det nuvarande dagbrottet har synliggjorts med interaktiva och suggestiva projektioner, har det gamla fogdekontoret då rustats upp för att kunna berätta om den ursprungliga gruvverksamheten i Ytterby.


Men navet i museiverksamheten har då hamnat i en ny spännande byggnad på 300m2, diskret placerad norr om dagbrottet men med en hänförande utsikt ut över gruvområdet och över skärgården med Vaxholms Kastell i fonden. Här berättas om hela resan kring upptäckten av jordartsmetallerna samt om det svenska kemiundret. Med moderna interaktiva metoder, bl.a. projektioner i det stora gamla schaktet som vid det laget kommer att kunna nås med hiss, kommer en suggestiv upplevelse av svensk kemi- och innovationshistoria att kunna förmedlas till besökarna.


Huset byggs med en i huvudsak öppen planlösning, detta för att även kunna härbärgera tillfälliga utställningar, seminarieverksamhet, workshops för ungdomar samt middagsarrangemang under kvällstid. Totalt kommer ett femtiotal gäster att kunna tas emot samtidigt.


Verksamheten beräknas variera utifrån årstiderna. Om sommaren väntas välkomna framförallt spontanbesökande turister, förväntas de kallare årstiderna locka till sig bokade grupper från utbildningsvärlden och näringslivet. Förhoppningsvis kommer även stolta resaröbor att anamma denna oas som sin självklara mötesplats.


Driftsorganisationen består av en museichef och säsongsanställd personal. Cateringtjänster köps in. Förutom visningsverksamheten och förvaltningen av fastigheten kommer museets huvudsyfte att ligga på insamlande av fakta kring gruvan och till den närstående verksamhet, samt spridning av dessa till en global publik.