Sällsynta jordartsmetaller upptäckta vid Ytterby Gruva
Sällsynta jordartsmetaller upptäckta vid Ytterby Gruva

Länge fanns det ingen användning för de nyupptäckta RE-metallerna (RE=rare element) och därmed förekom heller ingen kommersiell utvinning av dem. Det är först i slutet av 1800-talet som österrikaren Carl Auer lyckas förbättra dåtidens gaslampor med hjälp av glödstrumpor framställda av RE-metaller.

Sedan dess har otaliga högspecialiserade tillämpningar tagits fram och metallerna används numera till exempel inom halvledartekniken, som färgämnen i glasyr, som skyddande filter i mikrovågsugnar, i batterier och som komponenter i legeringar.

Antagligen har Du ytterbiumfluorid i Dina tandfyllningar!

1987 gick Nobelpriset i Kemi till utvecklarna av supraledartekniken där en yttriumoxid visade sig vara supraledande vid höga temperaturer.

Någon utvinning av RE-metaller har dock aldrig förekommit i Ytterby.

Fram till och med omkring 1950 stod Indien och Brasilien för den övervägande delen av all produktion av dessa, innan Sydafrika övertog denna roll. Mellan 1960 och 1980 var det från Kalifornien som större delen av alla sällsynta jordartsmetaller hade sitt ursprung varefter Kina kom att svara för större delen av all produktion. Kina har sedan dess haft den dominerande rollen utan någon som helst konkurrens, och svarar i dagsläget för mellan 95 och 97 procent av den globala produktionen.

Jordartsmetallernas strategiska betydelse blev tydlig år 2010 när Kina, som påtryckning i en gränsdragningskonflikt, blockerade exporten av metallerna till Japan.

I Sverige diskuteras gruvbrytning i Norra Kärr nära Gränna där världens fjärde största fyndighet beräknas finnas.

RE-metallerna är inte så sällsynta som deras namn låter antyda. De är till exempel vida mer vanliga i jordskorpan än både guld och silver. Däremot är de tekniskt mycket svåra att utvinna då de återfinns i relativt låga koncentrationer. Det är även därför som miljöproblemen vid anrikningen bedöms som svåra.