Bakgrund

År 2000 satte Waxholms Rotaryklubb upp en informationsskylt vid gruvans fot i samverkan med Vaxholm stad, som hade fått ett påpekande från Stockholms stads turistavdelning att gruvan borde synliggöras.

År 2010 inbjöd Waxholm Rotaryklubb en av nobelpristagarna i kemi det året, dr Ei-ichi Negishi, att besöka gruvan. Han kom dit och blev väl omhändertagen, men närvarande rotarianer tyckte det var litet pinsamt att gruvområdet var så svårtillgängligt. Det ledde till att klubben startade ett stort, lokalt prjojekt med målet att bygga en trappa från vägen upp till gruvområdet.

När tillräckligt mycket pengar hade samlats in, kunde trappan förverkligas år 2013. En av rotaryklubbens medlemmar, en duktig snickare, var arbetsledare vid bygget.

Rotaryklubbens engagemang i det hela fortsatte och ledde till att Föreningen Ytterby Gruva bildades år 2015. Det är nu föreningen som driver projektet vidare.
(Några av rotaryklubbens medlemmar är fortfarande, år 2023, engagerade i styrelsen.)

Föreningens vision

  • Säkerställa att fastigheten, på vilken Ytterby gruva är belägen, bevaras åt eftervärlden
    En stiftelse har därför bildats som vi hoppas ska kunna förvärva fastigheten från Fortifikationsverket.
  • Göra gruvan, dess historia och de till gruvan hörande vetenskapliga landvinningarna tillgängliga och kända för en global publik.
  • Främja intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar
  • Underlätta och främja natur- och samhällsvetenskaplig forskning

 


Trappa upp till Ytterby Gruva
Trappa upp till Ytterby Gruva