Bakgrund

År 2000 satte Waxholms Rotaryklubb upp en informationsskylt vid gruvans fot i samverkan med Vaxholm stad, som hade fått ett påpekande från Stockholms stads turistavdelning att gruvan borde synliggöras.

År 2010 inbjöd Waxholm Rotaryklubb en av nobelpristagarna i kemi det året, dr Ei-ichi Negishi, att besöka gruvan. Han kom dit och blev väl omhändertagen, men närvarande rotarianer tyckte det var litet pinsamt att gruvområdet var så svårtillgängligt. Det ledde till att klubben startade ett stort, lokalt prjojekt med målet att bygga en trappa från vägen upp till gruvområdet.

När tillräckligt mycket pengar hade samlats in, kunde trappan förverkligas år 2013. En av rotaryklubbens medlemmar, en duktig snickare, var arbetsledare vid bygget.

Rotaryklubbens engagemang i det hela fortsatte och ledde till att Föreningen Ytterby Gruva bildades år 2015. Det är nu föreningen som driver projektet vidare.
(Några av rotaryklubbens medlemmar är fortfarande, år 2024, engagerade i styrelsen.)

Föreningens vision

Ytterby gruva är en unik plats i världen sett ur ett naturvetenskapligt perspektiv. På ingen annan plats har lika många grundämnen, totalt åtta, identifierats för första gången. Gruvan som sådan erbjuder också en mycket intressant historia med start på 1600-talet då man bröt kvarts för Upplands masugnar och senare fältspat för Rörstrands porslinstillverkning fram till i början av 1930-talet. Senast har gruvan använts som lagring av flygbränsle och diesel under kalla kriget. Föreningen Ytterby gruva har bildats för att sprida kunskap om denna plats och har som målsättning att:

  • Bevara gruvan och dess unika plats för framtiden samt tillgängliggöra gruvområdet för besökare. I detta ingår att se till att Ytterby gruva är ett besöksmål som sätter Vaxholm på världskartan.
  • Berätta gruvans historia och de till gruvan hörande vetenskapliga landvinningarna så att denna kunskap sprids både lokalt, nationellt och internationellt. För att åstadkomma detta bör föreningen samla och bevara tillgänglig information och artefakter.
  • Vara en inspirationskälla för alla de som vill tillägna sig studier av naturvetenskapliga ämnen (såsom geologi, kemi, mikrobiologi etc.).
  • Gynna forskning och studier, både inom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, med koppling till gruvans verksamhet och dess historia.
Trappa upp till Ytterby Gruva
Trappa upp till Ytterby Gruva