Sedan 2019 pågår forskning på bred front rörande gruvans historia. Forskningen leds av Tommy Wahlund och bedrivs på Riksarkivet, på privata arkiv, hos företag, myndigheter, på bibliotek och i kontakter med andra forskare. En stor mängd information i form av exempelvis dokument, bilder, tidningsartiklar har samlats in.

Har du dokumentation, bilder, berättelser eller andra uppgifter om gruvan? Ditt material kommer att bevaras och behandlas enligt dina önskemål. Målet med forskningen är att för föreningens räkning samla all historisk information som finns om gruvan i en kunskapsdatabas.

Kontakta oss på info@ytterbygruva.se för information om hur du kan bidra.