Bilder från gruvrummet

Den 21 mars besöktes gruvrummet av filmaren Per Salmin. Två representanter från Föreningen Ytterby Gruva fanns med. Se bilderna nedan.