Information från föreningen Ytterby Gruva

Ytterby Gruva på Resarö har en unik plats i den vetenskapliga världshistorien. Svenska kemister fann där och identifierade under 1700- och 1800-talet åtta nya, dittills okända grundämnen: fyra av dessa har fått namn efter byn, nämligen yttrium, terbium, erbium och ytterbium. De övriga är holmium, skandium, tulium och tantal, dessutom identifierade en schweizisk kemist gadolinium i material från Ytterby. Alla dessa grundämnen utom tantal är så kallade sällsynta jordartsmetaller som har fått en mängd användningar inom bl.a. datorer och vindkraftverk. Försörjningen av dessa är numera en högprioriterad politisk fråga då de huvudsakligen produceras i Kina.

I gruvan bröts troligtvis redan på 1600-talet kvarts som användes som slaggbildare i masugnarna på järnbruken i Roslagen. Från och med slutet av 1700-talet bröts fältspat för porslinstillverkning på Rörstrandsfabriken på Kungsholmen. När fabriken i början av 1900-talet flyttade ut från Stockholm upphörde den regelbundna produktionen och gruvan lades ner 1933. Under kalla kriget användes gruvhålet för lagring av först flygbränsle och senare diesel för marinens fartyg. Vattentrycket i marken och det faktum att bensin och olja flyter på vatten gjorde det möjligt att utan större åtgärder utnyttja gruvan som en stor lagertank. När kalla kriget tog slut fanns inte längre något behov av beredskapslagring och gruvan vattenfylldes.

Gruvan röner stort internationellt intresse. Den utsågs 1989 till Historical Landmark av metallurgerna i organisationen ASM International. 2018 tilldelades gruvan utmärkelsen European Historical Landmark av European Chemical Society en sammanslutning av kemister.

Föreningen Ytterby Gruva bildades 2015 för att bevara gruvan och dess omgivning och sprida kunskap om gruvan och göra den tillgänglig för alla intresserade: skolelever, studenter, forskare och en vetenskapsintresserad allmänhet. Föreningen arbetar ideellt och bygger vidare på arbete av eldsjälar från Resarö och Waxholms Rotaryklubb i samarbete med Vaxholms kommun. En trappa som underlättar tillträdet till gruvan har byggts, gruvkontoret har gjorts om till en liten samlingslokal och informationsskyltar har satts upp. Sommaren 2022 inleddes guidade visningar för allmänheten.

För att få långsiktig kraft och kontinuitet i arbetet har Stiftelsen Ytterby Gruva bildats. Den ska säkra finansieringen av föreningens aktiviteter. Stiftelsen har efter fleråriga förhandlingar fått ett förslag från FortV att förvärva gruvan. Det återstår fortfarande en del formella problem att lösa för att överföra statlig egendom till en ideell förening. Stiftelsen måste också hitta sponsorer. Vi är hoppfulla att dessa problem ska lösas och att därmed ett av föreningens mål uppnås. Vi har ett hyreskontrakt med FortV som ger oss full tillgång till marken, gruvan, gruvgången och fogdekontoret.

Föreningens målsättning är:

  • Skapa ett spännande besöksmål med guidade turer.
  • Underlätta och möjliggöra forskning inom kemi, geologi, vetenskapshistoria mm.
  • Öppna gruvan för utbildning och fördjupning för såväl skolelever som universitetsstuderande.
  • Synliggöra det svenska kemiundret via vår hemsida och sociala medier.

Vi är glada åt att många vill bli medlemmar i föreningen. Vi behöver ett ordentligt underlag för att bredda och utveckla vår verksamhet. Bland annat hoppas vi att några medlemmar vill gå en kort utbildning till guide för att kunna hjälpa till med visningar.

Magnus Ericson