Arbetsdag för Föreningen Ytterby Gruvas medlemmar

Söndagen den 13 november anordnas en arbetsdag för Föreningen Ytterby Gruvas medlemmar.
Det fina gruvområdet håller på att växa igen framför bergväggen, så vi behöver träffas, så många som möjligt, och hjälpas åt att klippa buskar, frakta bort och elda. Vi kommer att ordna en del trevligheter också, i samband med arbetet. Vi hoppas att många kan och vill vara med!

Målen är:

  • Att göra en ordentlig slyröjning uppe på berget och vid varphögarna
  • Att elda upp riset så att vi i fortsättningen kan underhålla med små röjningar.

Så här ser organisationen ut:

  • Samling kl. 10.00 uppe vid gruvfogdestugan
  • Uppdelning i mindre arbetslag, med uppgifter att kapa sly, lasta på släp, transportera till de ställen där det går att elda samt att bränna upp riset.

Frivilliga arbetsledare för de olika arbetslagen finns. Arbetet beräknas vara klart omkr. kl. 13.00, och då vidtar korvgrillning nere vid oljekajen, d.v.s. nedanför Fältspatsvägen.
Efter matpausen, kl. 13.30, erbjuder sig Sven-Olof och Tommy att åter berätta om “Ytterby gruva och det kalla kriget” för dem som inte har haft tillfälle att höra berättelsen tidigare. Dem får man lyssna till i Transformatorrummet. Samtidigt ges tillfälle för dem som inte har sett gruvgången ända in till den gamla gruvan att följa med på en visning.

Obs! För att följa med på den turen krävs att man är minst 13 år gammal och att man har stövlar på fötterna – det är ganska vått här och där.

Har ni några frågor, kontakta
Per Troein
per.troein@iqvia.com
073 960 99 53

Vi kommer att skicka ut en påminnelse om detta nästa torsdag, den 10 november.