Uppdatering från föreningen

Ytterby fältspatgruva ca 1910

Hej allesammans!

Vi är ju tätt sammankopplade med Stiftelsen Ytterby Gruva, och det har börjat röra på sig, både när det gäller föreningens aktiviteter och det där med äganderätten till gruvområdet.

Lägesrapport

Ett väldigt aktivt 2022 börjar gå mot sitt slut och vi vill ta chansen att ge lite uppdateringar.
Ett större antal visningar har genomförts under detta år. Vi har täckt både gruvans tidigare
historia, upptäckterna och ”Ytterby gruva och det kalla kriget”. Några visningar har beställts av
företag och föreningar men vi har också haft öppna visningar. De senaste har varit besökta av
inte minst resaröbor, varav ett stort antal blivit medlemmar. Våra samarbetspartners på
universiteten har kommit med studenter och forskare. För våren 2023 finns redan ett par
föredrag inplanerade.

Ett flertal av dessa nya medlemmar hjälpte också till med en stor slyröjning (30 lass) som
avslutades med en trevlig korvgrillning nere på oljekajen. Det ser så mycket bättre ut!
Ägandefrågan – i nuläget hyr vi gruvfogdebostaden för 5000:- /år. Av hyresavtalet framgår
även att vi har full tillgång till gruvan och gruvgångarna. Vi har sedan föreningen bildades 2015
uppvaktat Fortifikationsverket (FortV) för att få ta över äganderätten till markområdet uppe
vid gruvan ( 21000 m2 ) varav hälften är fornminne. Enligt regelverket kan en statlig myndighet
endast sälja till en annan statlig myndighet eller en kommun. Annars måste försäljningen ske
på öppna marknaden och i detta fall till ett pris som Stiftelsen inte skulle klara av. Men
förvaltningen i kommunen har vägrat under flera år.

Vi har tillsammans med FortV tagit fram ett köpeavtal som ligger hos kommunen för påskrift.
När kommunen skriver på är det meningen att de direkt skall transferera köpet till Stiftelsen
Ytterby gruva. Så händer det. Den 17/11 meddelade kommunen äntligen att gå med på att
ärendet skall avgöras med ett politiskt beslut. Det kommer upp i kommunstyrelsen i början av
februari. Det borde gå vår väg eftersom samtliga partiledare är positiva till att Stiftelsen skall
äga området – detta är ett genombrott.

Intresset bland forskare i hela världen för gruvan växer. I ett uppmärksammat nyhetsinslag i
TV4 besökte en mineralog från USA gruvan och prisade gruvans betydelse för
vetenskapshistorien. En stödgrupp för Stiftelsen har bildats bland svenska forskare från flera
områden: geologi, kemi, historia, vetenskapshistoria, metallurgi och gruvbrytning. Planer på
ett forskningsprojekt om gruvans historia planeras i samarbete med Luleå Tekniska
Universitet.

I gruvschaktet fortsätter saneringen. Oljerester har kommit upp till ytan alltsedan gruvan
tömdes från olja 1995. De första åren stora mängder – många kubikmeter. Under detta år ca
200 liter. Under vecka 47 kommer Ett företag, MycoMine, vars VD är forskare, att starta ett
försök som innebär att en svamp skall tillföras ytvattnet. Förhoppningen är att svampen skall
rena gruvans vatten från olja och omvandla oljan till en miljövänlig restprodukt. Våren 2023
kommer dessutom gruvans väggar att undersökas av en undervattensrobot ner till 150 m för
att kontrollera om det finns några orter där det kan stå olja. Om så är fallet kommer den att
sugas ut. FortV har ett kontrollprogram för saneringen som innebär att gruvschaktet inte kan
säljas eller överlåtas förrän schaktet varit fritt från olja under ett par år.

Vi vill synliggöra gruvan på olika sätt. Hemsidan ses just nu över för att bli tydligare och ännu
mer intressant. Mycket nytt arkivmaterial kommer att finnas tillgängligt. Vi planerar att
dokumentera hela gruvgången med 3D-fotografering så att du hemma från ditt skrivbord kan
undersöka hela underjordsdelen, eller varför inte med din smartphone titta hur det ser ut
under ”förseglingen” uppe i dagbrottet.

Vi planerar även att dokumentera forskningen som pågår i gruvgången.

Vi prioriterar att stimulera fortsatt forskning och även stimulera intresset för kemi och geologi
inte minst för skolungdomar.

Vi ser med spänning fram till 2023 och hoppas att ni gör detsamma.

2022-11-28
Styrelsen

Kommentera