Lyckat gruvbesök för Täbys radioamatörer

Maria Johansson håller föredrag inuti gruvan den 2 september 2023

Under lördagen besöktes gruvområdet nere vid Trälhavet av TSA och SSA – Täbys Sändaramatörer och Sveriges Sändaramatörer Område 0 (Stockholm). Föreningen Ytterby Gruva ordnade med visning av gruvan, föredrag både kring gruvans äldre historia i regi av guiden Maria Johansson och en fördjupning av gruvans roll under Kalla Kriget av Tommy Wahlund. Föreningen Ytterby Gruvas ordförande Sven-Olof Kviman var på plats och berättade om Föreningens verksamhet och arbetet som bedrivs inom föreningen för att öka intresset kring gruvan och vidareutveckla gruvområdet, och Per Troein tog hand planering och de förberedande arbetena på platsen.

Maria Johansson håller föredrag inuti gruvan den 2 september 2023

När Föreningen Ytterby Gruvas representater anlände på morgonen kl 10.30 var Täbys Sändaramatörer redan på plats. Ordförande Claes Carneheim och Vice ordförande Gunnar Törnqvist hade dagarna innan ordnat med en omfattande slyröjning och gräsklippning av hela område. Trappan ner ifrån Isterbergsvägen hade fått sig en rejält upprensning och är numera som i nyskick. Hela området mot Trälhavet har blivit gräsklippt och rensat ifrån sly. Föreningen Ytterby Gruva tackar Täbys Sändaramatörer för detta värdefulla arbete!

30m upp i en grantopp satt en antennkabel uppspänd och gick i en båge ut till ett uppställt spröt på bryggan utanför det gamla gruvinslaget ifrån 1950-talet. Radioamatörerna försökte förtvivlat övertyga Ytterby Gruvas representater att de klättrat upp i granen, men efter mycket om och men visade det sig att kabeln var “uppskjuten med pilbåge”. Radioamatörerna är onekligen ett driftigt herrskap.

Sven-Olof Kviman berättar om Föreningen Ytterby Gruva och om U-båtsjakten på 80-talet

Klockan 11.00 var ett 30-tal radioamatörer på plats och fick gå in i gruvan, lyssna på föredrag och ordnade sendemera med korvgrillning, kaffekokning och radioaktiviteter. Platsen nedanför Isterberget, mot Trälhavet, är ovanligt störningsfri fick Ytterby Gruvas representater lära sig, och här finns därför möjlighet att sända och ta emot amatörradio på ett sätt som är ovanligt på andra platser i landet.

Senare under dagen, klockan 13:00, anordnades en relativt spontant uppkommen men ändå fullsatt liknande visning för gamla och nya medlemmar i Föreningen Ytterby Gruva. Medlemmar anlände i en stridande ström och de märkliga masterna på plats ådrog sig stort intresse från föreningens medlemmar.

Täbys Sändaramatörer (TSA) på väg in i Ytterby Gruva

Täbys Sändaramatörer och Stockholmsavdelningen av Sveriges Sändaramatörer visade stort intresse för Föreningen Ytterby Gruvas verksamhet, och för gruvans äldre historia, de kemiska upptäckterna, och den mer moderna historian under Kalla Kriget.

Sven-Olof Kviman berättar om Föreningen Ytterby Gruva

Föreningen Ytterby Gruva tackar Täbys Sändaramatörer för initiativet till en mycket lyckad dag i skärgården. Tack till ordföranden Claes Carneheim för detta initiatv samt Gunnar Törnqvist, Sven-Erik Thor, Dag Florén och Ann Lundell som har bidragit i arbetet med att förverkliga arrangemanget.

Att kombinera olika föreningars intressen och samarrangera aktiviteter på detta vis är en fantastisk möjlighet att dela kunskap och intresse för våra olika arrangemang och aktiviteter. Föreningen Ytterby Gruva ser ljust på fortsatta samarbeteten med TSA/SSA och andra föreningar.