Ytterby fältspatgruva ca 1910
Ytterby fältspatgruva ca 1910. Foto: Lennart Halling

I ett stenbrott på Resarös östra udde i Vaxholms kommun påträffades för drygt 200 år sedan en tung svart sten. Detta skulle bli början till en makalös utveckling inom svensk kemisk forskning. 23 grundämnen identifierades, åtta av dessa i mineral från stenbrottet.

Föreningen Ytterby Gruva verkar för:

  • att sprida kunskap om Ytterby gruva och dess historia
  • att hitta en långsiktigt hållbar lösning på förvaltningen och ägandet av gruvan
  • att dokumentera och samordna all forskning och verksamhet kopplad till gruvan.

Lyckat gruvbesök för Täbys radioamatörer

Under lördagen besöktes gruvområdet nere vid Trälhavet av TSA och SSA – Täbys Sändaramatörer och Sveriges Sändaramatörer Område 0 (Stockholm). Föreningen Ytterby Gruva ordnade med visning av gruvan, föredrag både kring gruvans äldre historia i regi av guiden Maria Johansson och en fördjupning av gruvans roll under Kalla Kriget av Tommy Wahlund. Föreningen Ytterby Gruvas ordförande Sven-Olof Kviman var på plats och berättade om Föreningens verksamhet och arbetet som bedrivs inom föreningen för att öka intresset kring gruvan och vidareutveckla gruvområdet, och Per Troein tog hand planering och de förberedande arbetena på platsen.

Maria Johansson berättar om Ytterby Gruva

När Föreningen Ytterby Gruvas representater anlände på morgonen kl 10.30 var Täbys Sändaramatörer redan på plats. Ordförande Claes Carneheim och Vice ordförande Gunnar Törnqvist hade dagarna innan ordnat med en omfattande slyröjning och gräsklippning av hela område. Trappan ner ifrån Isterbergsvägen hade fått sig en rejält upprensning och är numera som i nyskick. Hela området mot Trälhavet har blivit gräsklippt och rensat ifrån sly. Föreningen Ytterby Gruva tackar Täbys Sändaramatörer för detta värdefulla arbete!

30m upp i en grantopp satt en antennkabel uppspänd och gick i en båge ut till ett uppställt spröt på bryggan utanför det gamla gruvinslaget ifrån 1950-talet. Radioamatörerna försökte förtvivlat övertyga Ytterby Gruvas representater att de klättrat upp i granen, men efter mycket om och men visade det sig att kabeln var ”uppskjuten med pilbåge”. Radioamatörerna är onekligen ett driftigt herrskap.

Sven-Olof Kviman berättar om Föreningen Ytterby Gruva och om U-båtsjakten på 80-talet

Klockan 11.00 var ett 30-tal radioamatörer på plats och fick gå in i gruvan, lyssna på föredrag och ordnade sendemera med korvgrillning, kaffekokning och radioaktiviteter. Platsen nedanför Isterberget, mot Trälhavet, är ovanligt störningsfri fick Ytterby Gruvas representater lära sig, och här finns därför möjlighet att sända och ta emot amatörradio på ett sätt som är ovanligt på andra platser i landet.

Senare under dagen, klockan 13:00, anordnades en relativt spontant uppkommen men ändå fullsatt liknande visning för gamla och nya medlemmar i Föreningen Ytterby Gruva. Medlemmar anlände i en stridande ström och de märkliga masterna på plats ådrog sig stort intresse från föreningens medlemmar.

Täbys Sändaramatörer (TSA) på väg in i Ytterby Gruva

Täbys Sändaramatörer och Stockholmsavdelningen av Sveriges Sändaramatörer visade stort intresse för Föreningen Ytterby Gruvas verksamhet, och för gruvans äldre historia, de kemiska upptäckterna, och den mer moderna historian under Kalla Kriget.

Sven-Olof Kviman berättar om Föreningen Ytterby Gruva

Föreningen Ytterby Gruva tackar Täbys Sändaramatörer för initiativet till en mycket lyckad dag i skärgården. Tack till ordföranden Claes Carneheim för detta initiatv samt Gunnar Törnqvist, Sven-Erik Thor, Dag Florén och Ann Lundell som har bidragit i arbetet med att förverkliga arrangemanget.

Att kombinera olika föreningars intressen och samarrangera aktiviteter på detta vis är en fantastisk möjlighet att dela kunskap och intresse för våra olika arrangemang och aktiviteter. Föreningen Ytterby Gruva ser ljust på fortsatta samarbeteten med TSA/SSA och andra föreningar.

Kalla kriget-föredrag & gruvgångarna 2023

Vi har fått möjlighet att släppa två visningar av gruvgångarna under hösten.

Lördag den 2 september kl 13:00 har man möjlighet att gå in i gruvan och fram till transformatorrummet cirka 600m in. Där erbjuds ett fördjupat föredrag om gruvans roll under Kalla Kriget. Här visas den senaste forskningen och unika bilder, dokument och ritningar från tiden. Föredraget är cirka 30min långt och hålls av Tommy Wahlund. Föredraget har tidigare hållits för föreningens medlemmar.
Evenemanget kräver föranmälan och är gratis för medlemmar i Föreningen Ytterby Gruva.
Läs mer om visningen här. Bli medlem här.

Den 10 september blir det en vanlig utomhusvisning, men som denna dag även inkluderar en promenad in i gruvtunneln fram till transformatorrummet och tillbaka. Visningen kostar 120 kr och betalning sker på plats mha Swish.
Läs mer om visningen här.

För att vara garanterad plats på våra visningar krävs föranmälan till info@ytterbygruva.se. Meddela hur många ni blir.

OBS: Den sista tunneln fram till gruvschaktet är för tillfället stängd pga projekt inom ramen för fastighetsförvaltningen.

Allmänna visningar 2023

Datumen för de allmänna guidade visningarna 2023 är nu släppta. Visningarna sker i dagbrottet ovan jord och inkluderar ej underjordsanläggningen och de utrymmen som sprängdes ut under Kalla Kriget.

Föranmälan till info@ytterbygruva.se krävs. Maila namn, hur många ni är och vilken visning ni vill komma på. Observera att visningar kan bli fullbokade.

Samling och betalning à 80:-/per person sker på plats en kvart före visning (enbart Swish).

  • Söndagen 11 juni kl 10.30 (Guide: Maria Johansson)
  • Söndagen 9 juli kl 10.30 (Guide: Maria Johansson)
  • Söndagen 30 juli kl 10.30 (Guide: Eric Thorslund)
  • Söndagen 27 augusti kl 10.30 (Guide: Maria Johansson) – fullbokat

Samling: Ytterbyvägen 65, nedanför trappan.

Visningarna sker utomhus och tar c:a en timme.

Årsmöte, arbetsdag och ett intressant föredrag

Arbetsdag 2023-04-23

Söndagen den 23 april gick Föreningen Ytterby Gruvas årsmöte av stapeln i Resarö Bygdegård. Dagen inleddes med en arbetsdag där sly röjdes från området för gruvan. Efter det blev det korvgrillning, kaffe och kaka och slutligen en promenad bort till bygdegården för att lyssna på ett föredrag av Marcus Ivarsson, forskare på Naturhistoriska Riksmuseet och VD för MycoMine som berättade om deras teknik för att rena gruvvattnet från olja.

Läs mer

Sveriges beredskap var god

Youtubekanalen Hidden in Sweden berättar i en ny video en fördjupad historia om Ytterby Gruva under Kalla Kriget. I filmen syns producenten Per Salmin ihop med Föreningen Ytterby Gruvas ordförande Sven-Olof Kviman samt guide Erik Thorslund. Research och fakta i filmen kommer ifrån föreningsledamoten Tommy Wahlunds forskning och föreläsning ”Ytterby och Kalla Kriget”. Föreläsningen kommer i vår återigen ges vid ett antal tillfällen exklusivt till föreningens medlemmar.

Vill du bli medlem i föreningen, klicka här.
Vill du boka ett besök i gruvan? Kontakta oss på info@ytterbygruva.se

Bilder från gruvrummet

Den 21 mars besöktes gruvrummet av filmaren Per Salmin. Två representanter från Föreningen Ytterby Gruva fanns med. Se bilderna nedan.

Uppdatering från föreningen

Ytterby fältspatgruva ca 1910

Hej allesammans! Vi är ju tätt sammankopplade med Stiftelsen Ytterby Gruva, och det har börjat röra på sig, både när det gäller föreningens aktiviteter och det där med äganderätten till gruvområdet. Lägesrapport Ett väldigt aktivt 2022 börjar gå mot sitt slut och vi vill ta chansen att ge lite uppdateringar.Ett större antal visningar har genomförts […]

Läs mer

”Vi bodde 7 personer i fogdekontoret”

Bengt Sandell

Söndagen den 28 augusti var det tre olika presentationer på plats vid Ytterby Gruva. Eric Thorslund berättade historien om gruvan och upptäckten av grundämnena.
Bengt Sandell, vars morfars far var den siste gruvfogden, berättade litet om tiden från det att gruvan slutade användas 1935 till dess att familjen sålde den till Kronan år 1953.
Susanne Sjöberg berättade, på plats i ett bergrum ca 400 meter in, om sin forskning om biologiska processer som skapar mineraler i gruvgången.

Läs mer

Två spännande historier om Ytterby Gruva

Hej allesammans! På söndagen den 28 augusti kl 11 00 inbjuder vi till två evenemang kring gruvan, som vi tror kommer att vara väldigt intressanta. Kl. 11.00, uppe vid fogdekontoret (ovanför trappan upp till gruvan) kommer Bengt Sandell att svara på frågor om när gruvan såldes till Kronan 1953. Bengt tillhör den siste gruvfogdens släkt. Bland annat […]

Läs mer