Ytterby fältspatgruva ca 1910
Ytterby fältspatgruva ca 1910. Foto: Lennart Halling

I ett stenbrott på Resarös östra udde i Vaxholms kommun påträffades för drygt 200 år sedan en tung svart sten. Detta skulle bli början till en makalös utveckling inom svensk kemisk forskning. 23 grundämnen identifierades, åtta av dessa i mineral från stenbrottet.

Föreningen Ytterby Gruva verkar för:

  • att sprida kunskap om Ytterby gruva och dess historia
  • att hitta en långsiktigt hållbar lösning på förvaltningen och ägandet av gruvan
  • att dokumentera och samordna all forskning och verksamhet kopplad till gruvan.

Intervju med föreningens grundare Pontus Holmström

Pontus Holmström är född i Finland, i Dickursby, som ligger vid stambanan tre mil norr om Helsingfors. Efter genomförd värnplikt i artilleriet studerade han vid Tekniska Högskolan i Helsingfors, institutionen för kemiteknik. Där hade han som professor i oorganisk kemi Olavi Erämetsä, som var mycket engagerad i sällsynta jordartsmetaller – han var den som år 1965 ur kärnkraftsavfall lyckades isolera ett nytt grundämne, prometium, som man tidigare hade räknat ut måste existera.

Pontus Holmström
Pontus Holmström tackas vid Årsmötet 2023

Genom sina studier kände Pontus till att Ytterby gruva fanns på Resarö när han flyttade till Vaxholm 1973. Gruvan hade hela tiden tillhört Österåkers kommun, men sedan den tioåriga sammanslagningen mellan Österåker och Vaxholm upplöstes år 1983 överfördes Resarö till Vaxholms kommun.

En organisation – Stockholm Information Center – hörde av sig till Vaxholms kommun i slutet av 1990-talet och uppmanade kommunen att synliggöra den världsberömda gruvan som ett intressant turistobjekt. Anne Losman Flood, som då var kommunfullmäktiges ordförande, tog med sig frågan till sin Rotaryklubb i Vaxholm och undrade om kanske klubben kunde engagera sig i det hela. Pontus anmälde sig omedelbart som frivillig, och tog tag i saken.

Hans eget företag Stainless Engineering AB hade en samarbetspartner i Sollentuna, AB Sweflow, och när han besökte dem en gång, såg han i en skrothög en rörskylt med deras reklam på. Han frågade om han kunde få den, och fick tillstånd att ta den med sig. Han ordnade så att den blev kompletterad med en rostfri platta, som Vaxholms kommun lovade att installera. Pontus formulerade själv den text som skulle stå på skylten och en annan medlem i Rotaryklubben, en engelsman vid namn Peter Jones, översatte det hela till engelska. Kommunen bekostade präglingen av plattan och lät montera den, och mot slutet av sommaren 2000 invigdes den av Anne Losman Flood i närvaro av Rotaryklubbens medlemmar.
Detta var den första åtgärden för att synliggöra gruvan för allmänheten.

Skyltinvigning sommaren år 2000

En Rotaryklubb i Mynämäki, i närheten av Åbo, kontaktade år 2011 Vaxholms Rotaryklubb och frågade om denna kunde medverka till att få ett större stenblock från Ytterby gruva översänt till dem. Avsikten var att ställa ut den som en minnessymbol över ortens stora personlighet, Johan Gadolin, som bodde på släktgården Maunula där i ett kvarts sekel. (Det var professor Gadolins analys av en sten från gruvan, som ledde till upptäckten av så många nya grundämnen.)

Pontus engagerade sig i saken och lyckades få tillstånd från Länsstyrelsen att avlägsna en sten från naturminnet. Den fraktades till Åbo och placerades med ingraverad text i närheten av den kyrkogård där professor Gadolin är begravd. Pontus reste dit och var närvarande när stenen invigdes sommaren 2011.
Pontus, var mycket engagerad i det fortsatta synliggörandet av gruvan och skrev under flera år brev till Nobelkommittén med syftet att de skulle beakta att nobelpristagarna i kemi att säkert skulle vara intresserade av få besöka gruvan medan de var i Stockholm. Han fick aldrig något svar på dessa skrivelser!

En japansk journalist, som bevakade prisutdelningen i Stockholm, ringde hösten 2010 till Vaxholms kommun och frågade om de skulle kunna ordna en guidad visning för doktor Ei-ichi Negishi, som så gärna ville besöka den berömda gruvan i samband med att han kom till Stockholm för att få sitt Nobelpris. I kommunen fanns ingen som kunde något om gruvan, men man kom ihåg Pontus och hänvisade journalisten till honom.

Detta ledde till att Pontus organiserade ett besök den 12 december 2010. Han bad ett par Rotarykamrater hjälpa till med snöskottning uppe på gruvområdet, och bad statsgeolog Erik Jonsson på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) i Uppsala att komma och vara med som guide. Han inbjöd även kommun-styrelsens dåvarande ordförande att deltaga i besöket. Det blev mycket lyckat. Efteråt bjöd kommunstyrelsens ordförande sällskapet på lunch i Vaxholms Hotell, vilket också blev mycket uppskattat.

Pontus själv och de två Rotarymedlemmar som deltagit i besöket tyckte att det var pinsamt att nobelpristagaren fick hasa sig ner på baken i snön för att nå fram till bergväggen. (Själv tyckte han bara att det var roligt!) Det ledde till ett nytt projekt i Rotaryklubben – man ville låta bygga en trappa upp till gruvområdet. Den blev verklighet år 2013 och har gjort det betydligt lättare att ta sig upp till gruvområdets olika delar från vägen nedanför.

En annan intressant detalj är, att den siste gruvfogden, Carl Axel Jansson, hade samlat olika mindre stenar från gruvan och monterat dem i pyramidform. Hans släktingar uppmärksammade Pontus intresse, och överlämnade pyramiden till honom som en gåva till gruvan. Den finns nu att se i det lilla röda huset, ”gruvfogdens kontor”, uppe på gruvområdet.

Våren 2015 inbjöd gruvans ägare, Fortifikationsverket, till en informationskväll i Vaxholm. Där meddelades bl. a. att de inte längre hade behov av gruvan utan sökte någon som ville ta ansvar för att synliggöra den för allmänheten. Det var ett 40-tal personer som hade infunnit sig, och efter informationen åkte de flesta ut till gruvområdet för att se hur där såg ut. Någon – okänt vem – kastade fram ett förslag att man kanske skulle bilda en förening, och det blev Sven-Olof Kviman som på plats utsågs att hålla i det hela och vara ordförande. Pontus kom med redan från början som styrelsesuppleant. Sedan dess har mycket arbete bedrivits, och en stiftelse har bildats som är villig att ta över ägandeskapet, men det är en annan historia.

Lyckat gruvbesök för Täbys radioamatörer

Maria Johansson håller föredrag inuti gruvan den 2 september 2023

Under lördagen besöktes gruvområdet nere vid Trälhavet av TSA och SSA – Täbys Sändaramatörer och Sveriges Sändaramatörer Område 0 (Stockholm). Föreningen Ytterby Gruva ordnade med visning av gruvan, föredrag både kring gruvans äldre historia i regi av guiden Maria Johansson och en fördjupning av gruvans roll under Kalla Kriget av Tommy Wahlund. Föreningen Ytterby Gruvas […]

Läs mer

Kalla kriget-föredrag & gruvgångarna 2023

Vi har fått möjlighet att släppa två visningar av gruvgångarna under hösten.

Lördag den 2 september kl 13:00 har man möjlighet att gå in i gruvan och fram till transformatorrummet cirka 600m in. Där erbjuds ett fördjupat föredrag om gruvans roll under Kalla Kriget. Här visas den senaste forskningen och unika bilder, dokument och ritningar från tiden. Föredraget är cirka 30min långt och hålls av Tommy Wahlund. Föredraget har tidigare hållits för föreningens medlemmar.
Evenemanget kräver föranmälan och är gratis för medlemmar i Föreningen Ytterby Gruva.
Läs mer om visningen här. Bli medlem här.

Den 10 september blir det en vanlig utomhusvisning, men som denna dag även inkluderar en promenad in i gruvtunneln fram till transformatorrummet och tillbaka. Visningen kostar 120 kr och betalning sker på plats mha Swish.
Läs mer om visningen här.

För att vara garanterad plats på våra visningar krävs föranmälan till info@ytterbygruva.se. Meddela hur många ni blir.

OBS: Den sista tunneln fram till gruvschaktet är för tillfället stängd pga projekt inom ramen för fastighetsförvaltningen.

Allmänna visningar 2023

Datumen för de allmänna guidade visningarna 2023 är nu släppta. Visningarna sker i dagbrottet ovan jord och inkluderar ej underjordsanläggningen och de utrymmen som sprängdes ut under Kalla Kriget.

Föranmälan till info@ytterbygruva.se krävs. Maila namn, hur många ni är och vilken visning ni vill komma på. Observera att visningar kan bli fullbokade.

Samling och betalning à 80:-/per person sker på plats en kvart före visning (enbart Swish).

  • Söndagen 11 juni kl 10.30 (Guide: Maria Johansson)
  • Söndagen 9 juli kl 10.30 (Guide: Maria Johansson)
  • Söndagen 30 juli kl 10.30 (Guide: Eric Thorslund)
  • Söndagen 27 augusti kl 10.30 (Guide: Maria Johansson) – fullbokat

Samling: Ytterbyvägen 65, nedanför trappan.

Visningarna sker utomhus och tar c:a en timme.

Årsmöte, arbetsdag och ett intressant föredrag

Arbetsdag 2023-04-23

Söndagen den 23 april gick Föreningen Ytterby Gruvas årsmöte av stapeln i Resarö Bygdegård. Dagen inleddes med en arbetsdag där sly röjdes från området för gruvan. Efter det blev det korvgrillning, kaffe och kaka och slutligen en promenad bort till bygdegården för att lyssna på ett föredrag av Marcus Ivarsson, forskare på Naturhistoriska Riksmuseet och VD för MycoMine som berättade om deras teknik för att rena gruvvattnet från olja.

Läs mer

Sveriges beredskap var god

Youtubekanalen Hidden in Sweden berättar i en ny video en fördjupad historia om Ytterby Gruva under Kalla Kriget. I filmen syns producenten Per Salmin ihop med Föreningen Ytterby Gruvas ordförande Sven-Olof Kviman samt guide Erik Thorslund. Research och fakta i filmen kommer ifrån föreningsledamoten Tommy Wahlunds forskning och föreläsning “Ytterby och Kalla Kriget”. Föreläsningen kommer i vår återigen ges vid ett antal tillfällen exklusivt till föreningens medlemmar.

Vill du bli medlem i föreningen, klicka här.
Vill du boka ett besök i gruvan? Kontakta oss på info@ytterbygruva.se

Bilder från gruvrummet

Den 21 mars besöktes gruvrummet av filmaren Per Salmin. Två representanter från Föreningen Ytterby Gruva fanns med. Se bilderna nedan.

Uppdatering från föreningen

Ytterby fältspatgruva ca 1910

Hej allesammans! Vi är ju tätt sammankopplade med Stiftelsen Ytterby Gruva, och det har börjat röra på sig, både när det gäller föreningens aktiviteter och det där med äganderätten till gruvområdet. Lägesrapport Ett väldigt aktivt 2022 börjar gå mot sitt slut och vi vill ta chansen att ge lite uppdateringar.Ett större antal visningar har genomförts […]

Läs mer

“Vi bodde 7 personer i fogdekontoret”

Bengt Sandell

Söndagen den 28 augusti var det tre olika presentationer på plats vid Ytterby Gruva. Eric Thorslund berättade historien om gruvan och upptäckten av grundämnena.
Bengt Sandell, vars morfars far var den siste gruvfogden, berättade litet om tiden från det att gruvan slutade användas 1935 till dess att familjen sålde den till Kronan år 1953.
Susanne Sjöberg berättade, på plats i ett bergrum ca 400 meter in, om sin forskning om biologiska processer som skapar mineraler i gruvgången.

Läs mer